Átélhető történelem – Online oktatási anyag a holokausztról

A Magyar Nemzeti Levéltár a holokauszt történetéről Átélhető történelem címmel készített oktatási segédanyagot tanárok és 10–18 éves diákok számára. Az összeállítás célja, hogy segítséget nyújtson ennek a szerteágazó kérdéskör a jobb és pontosabb megismeréséhez.
A holokauszt áldozatai etnikai, vallási alapon vagy politikai nézeteik miatt meghurcolt emberek, felekezetek vagy népcsoportok. Ebben, az oktatásban is felhasználható összeállításban, a zsidó holokauszt történetéről eredeti levéltári iratok és helytörténeti vonatkozású dokumentumok alapján készültek a modulok. A múltat elsődleges források segítségével lehet hitelesen megismerni, melyeket az elemző szemével és forráskritikával kell vizsgálni és kezelni. Ha erre lehetőség nyílik, az összefüggések feltárása miatt az egy időszakból származó, azonos témakörhöz tartozó iratok összevetésére van szükség.

A segédanyag a zsidó holokauszt történetét tárgyalja hat fejezetben. A modulokban megelevenedik a betelepülés és az asszimiláció időszaka, a vészkorszak és az azt követő évek. Nem lenne teljes a történet az embermentők nélkül, akik főleg diplomaták, hivatalnokok voltak. Ebben a nehéz időszakban, gyakran a központi utasítások ellenére, elsősorban lelkiismeretük szavának engedelmeskedve próbálták útját állni az embertelen intézkedéseknek.

Az itt található segédanyag a történelem tankönyvek anyagát kiegészítve nyújt segítséget a téma részletes feldolgozására. A tanárok számára is hasznos útmutató lehet, hogy a levéltárakba ellátogatva a településükre vonatkozó megyei, városi, felekezeti dokumentumokat (rendeletek, feljegyzések, adatok, korabeli fotók) keressenek, mely források jól kibővítik a tankönyvi anyagot.

Valamennyi „lecke” öt részből áll. Az első az összefoglaló és helytörténeti bevezető, mely általános képet nyújt az adott témáról, egyben háttér-információt ad a források értelmezéséhez. A hiperhivatkozások és a megadott szakirodalom kiindulási pont lehet azoknak, akik alaposabban szeretnék megismerni a témát.
A többségében levéltári források, visszaemlékezések, rendeletek, korabeli újságcikkek megidézik a kor hangulatát. A feldolgozást segíti a bevezetőre és a forrásokra vonatkozó kérdések és feladatok gyűjteménye is. Az ellenőrző feladatok az érdeklődő tanárok és diákok számára visszacsatolási lehetőséget nyújtanak, így mindenki könnyen lemérheti mennyit sikerült megjegyeznie az adott témából.
A modulok arra ösztönöznek, hogy ne egy átugorható, kötelezően letudható témát dolgozzanak fel az érdeklődők, hanem önálló gondolatokra, további kutatásokra biztatja olvasóját.

A témák:

I. Erdész Ádám: Betelepülés, együttélés, asszimiláció – Mozaikok a zsidóság Békés megyei történetéből

II. Tóth Katalin: Zsidó hagyományok és kulturális sajátosságok

III. Paksy Zoltán: Antiszemitizmus, intolerancia, propaganda

IV. Urbancsok Zsolt: A holokauszt gyerekszemmel

V. Husveth András – Varjasi Imre: Élet a holokauszt után

VI. B.Kádár Zsuzsa – Apáti Anna Zita: Embermentők